Bedriften Blickle

Familiebedrift siden 1953

I 1953 delte Wilhelm Sülzle sin veletablerte jernvarefabrikk opp blant sønnene og svigersønnen Heinrich Blickle i tre selvstendige selskaper. Den nyetablerte bedriften Blickle overtok produksjonen av jernhjul for trillebårer og utviklet derfra et hjulprogram med svingbare og faste hjul av høy kvalitet. Typiske dyder i regionen Schwaben som flid, kvalitetsbevissthet og oppfinnsomhet bidrar til at produktene forbedres kontinuerlig. Etter den plutselige død av firmaets grunnlegger Heinrich Blickle i 1961, overtok hans kone Elisabeth Blickle ledelsen. 

I dag leder firmagrunnleggerens sønn, administrerende direktør Reinhold Blickle, selskapet sammen med sin kone Denise Blickle og Walter Wager. Under deres ledelse har Blickle utviklet seg i de siste tiårene til en av verdens ledende hjulprodusenter. Det grunnleggende konseptet er at framgang og bevaring av familiebedriftens tradisjonelle verdier alltid skal utfylle hverandre - en bedriftsfilosofi som også skal videreføres i tredje generasjon.